Företaget
Företaget Marchalls Maskin Service

MMS Marchalls Maskin Service startades juni 2002 och det är lokaliserat i Norrköping.

MMS affärside är att underhålla och ge akutservice till din maskinpark inom verkstadsindustrin och i förstahand CNC-maskiner men även konventionella verktygsmaskiner. Jag kan även erbjuda service inom hydraulik.

Min samlade branscherfarenhet, leverantörskontakter och kostnadseffektiva organisation gör att jag kan bli din optimala leverantör inom service och underhåll.